2731
பெற்றோர்
ஆண்
வினோத் ( வெளிநாடு )
சனி
6 13 AM
26 11 1988
Salem
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
மணியன்
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
3கோடி
இடையார் ராசா கோவில்
6ft-182cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
78 kg
O+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE MS MBA ( UK )
தனியார் வேலை
மார்கெட்டிங் அசோஸ்யேட் மற்றும் சொந்த சூப்பர் மார்க்கெட் (UK )
வெளிநாடு
3லட்சம்
3 லட்சம்
சுமார் 2.5 கோடி மேலும் விபரங்களுக்கு அப்பா செல் 7010791432
Home              
img