2696
பெற்றோர்
ஆண்
ரமேஷ் ( வெளிநாடு )
செவ்வாய்
12 32 PM
5 1 1988
Salem
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
பயிரன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
4கோடி
expected any Degree qualification
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
raagu kethu
கரியகாளியம்மன்
5ft.5in-165cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
65 kg
O+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E ., ELECTRICAL
தனியார் வேலை
power plant electrical engineer in Singapore
வெளிநாடு
2லட்சம்
1,60,000
தோட்டம் 3 ஏக்கர் தார்சு வீடு
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
5
உண்டு
no
Home              
img