2695
ஜாதகர்
ஆண்
கௌதம் ( வெளிநாடு )
வெள்ளி
2 32 AM
17 11 1989
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
முழுக்காதன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
5கோடி
நல்ல குடும்பம் நியூஸ்லாந் செல்ல சம்மதமுள்ள வரண்
காடையீஸ்வரர் காடையூர்
5ft.6in-167cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
64 kg
AB+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
Master in Business Informatics ( IT )
IT
சாப்ட்வேர் நியூஸ்லாந்
வெளிநாடு
4லட்சம்
மொத்த வருமானம் 4 லட்சம்
தோப்பு 6 ஏக்கர் ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
Home              
img