2693
பெற்றோர்
பெண்
நிவேதா VIP
புதன்
1 11 PM
13 9 1995
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பொன்னர் குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
10கோடி-15கோடி
நல்ல குடும்பம், சம அந்தஸ்து
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
திரு நீலகண்டியம்மன், பொங்கலூர்
5ft.4in-162cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
55 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.Tech, PGDBM
IT
சாப்ட்வேர் கோவை
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
1.5 லட்சம்
தோப்பு 15 ஏக்கர், கல்குவாரி 15 ஏக்கர், சைட் பூமி 2.5 ஏக்கர், மாத வருமானம் 4.5 லட்சம்( ராகு கேது ஜாதகம் பொருந்தும்)
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img