2689
பெற்றோர்
ஆண்
சக்தி சரவணன் கா ( மருத்துவர் )
புதன்
1 25 PM
17 7 1996
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
ஆதி குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
5கோடி
டாக்டர்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ரோஹினி, கார்த்திகை புனர்பூசம் பூசம், உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை, விசாகம் அனஷம் பூராடம் சுவாதி உத்திரம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் பூரட்டதி உத்திரட்டாதி
செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
6ft-182cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
68 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
நேரில்
நேரில்
தோப்பு 3 ஏக்கர் தார்சு வீடு மற்றும் வீட்டு வாடகை
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
Home              
img