2682
பெற்றோர்
ஆண்
தென்னரசு ( மருத்துவர் ) ( மறுமணம் )
புதன்
00 53 AM
7 1 1987
Salem
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பில்லன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1
நேரில்
மருத்துவர், நல்ல வாழ்க்கை துணை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பொன்காளியம்மன்
5ft.10in-177cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
நல்ல சிவப்பு
70 kg
O+
மறுமணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS MD FICO FRVS
மருத்துவர்
Vitreo retinal surgeon
தமிழ்நாடு
4லட்சம்
3.5 லட்சம்
நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img