2678
பெற்றோர்
பெண்
ஆர்த்தி (மருத்துவர்) (மறுமணம்)
திங்கள்
3 56 AM
8 7 1991
Palani
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
கணக்கன்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
10கோடி-15கோடி
மருத்துவர்
தென்மொழி அம்மன் தாராபுரம்
5ft.6in-167cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
70 kg
மறுமணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS,MD(Raidiology)
மருத்துவர்
Assitant divisional medical officer( central govt)
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
120000
சொத்து மதிப்பு 7 - 10 கோடி
Home              
img