2675
பெற்றோர்
பெண்
நளினா.சி ( மருத்துவர் )
வியாழன்
5 25 PM
23 11 1995
Salem
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
செம்பூத்தான் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை - 1 MBBS முடித்துள்ளார்
6கோடி
MBBS முடித்துள்ள மாப்பிள்ளை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
விசாகம் மிருகசீரிடம் புனர்பூசம் உத்திரம் கார்த்திகை பூசம் சித்திரை
மத்தாள நாச்சியம்மாள்
5ft.6in-167cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
57 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
60000
பெட்ரோல் பங்க், சொந்த வீடு, விவசாய நஞ்சை நிலம் 7 ஏக்கர்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
50
உண்டு
கொங்கு குடும்ப வழக்கப்படி
Home              
img