2673
சக அமைப்பாளர்
பெண்
சன்மதி
செவ்வாய்
6 24 AM
23 4 1996
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
முத்தன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை ஒன்று
தெரியவில்லை
.
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
திருவாதிரை சுவாதி சதயம் ரோகினி அஸ்தம் திருவோணம் உத்திரம் உத்திராடம்
5ft.5in-165cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
M.Com(CA)
தெரியவில்லை
.
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
சொந்த வீடு மற்றவை நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img