2672
பெற்றோர்
ஆண்
கோகுல்
திங்கள்
8 05 AM
19 10 1992
COIMBATORE
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
செம்பூத்தான் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம் ( Australia )
7கோடி
நல்ல குடும்பம்
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் தவிர்க்கவும்
பொன்னாச்சி அம்மன் கருர்
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
நல்ல சிவப்பு
84 kg
B+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E Mechatronics Engineering
IT
சாப்ட்வேர் சென்னை
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
1,30,000
5 சென்டில் தார்சு வீடு மற்றும் சைட் இடங்கள் ( மதிப்பு 7 கோடி ) தொடர்புக்கு அப்பா செல் 9842230477
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img