2753
ஜீவிதா ( வெளிநாடு சம்மதம் )
17 5 1998
10 52 AM
ஞாயிறு
Dharmapuri
கடகம்
மகரம்-உத்திராடம்
பாதம் 4
லேட்
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
மாநிறம்
48 kg
B+
BSc (maths)
காடை குலம்
பெருந்துறை செல்லாண்டி அம்மன் கோவில்
சுக்
புத சனி
சூரிய செவ்
குரு கேது
ராசி
லக்
சந்
ராகு
சந்
சனி
புத குரு
அம்சம்
ராகு
சூரிய சுக் செவ் கேது
லக்
தம்பி 1
இல்லை
தொழில்விபரம்: வீட்டில் உள்ளார்
சொத்துக்கள் : பூமி 6 ஏக்கர் தார்சு வீடு மற்றும் சைட் 4 இருப்பிடம் சேலம்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல வேலை நல்ல குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-08-10 00:00:00, Print Date: 02-10-2022 img