2751
சஞ்சீவ் (மருத்துவர்)
19 12 1994
7 00 PM
திங்கள்
Dindigul
மிதுனம்
மிதுனம்-திருவாதிரை
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft-182cm
சிவப்பு
78 kg
B+
MBBS,MD(Peds)
பில்லன் குலம்
பொன்னழகு நாச்சியம்மன் கோவில்
கேது
லக் சந்
சனி
ராசி
மாந்
செவ்
புத சூரிய
குரு
சுக் ராகு
சந் ராகு லக் சுக்
சூரிய
செவ் புத
அம்சம்
சனி
மாந்
குரு கேது
அண்ணன் 1 சுபம்
1.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு சொந்த மருத்துவமனை சொந்த ஊரில் சைட் நிலம் உள்ளது இருப்பிடம் சென்னை
எதிர்பார்ப்பு : தகுதியான டாக்டர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-08-08 00:00:00, Print Date: 02-10-2022 img