2743
ஹம்சவர்த்தினி (வெளிநாடு)
29 6 1995
10 48 AM
வியாழன்
Pollachi
சிம்மம்
மிதுனம்-புனர்பூசம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
50 kg
A1+
B. Tech. MS. Data science USA
பில்லன் குலம்
Ponnalgunachiiamman. Valliyarachal.
சனி
கேது
புத சுக்
சந் சூரிய
ராசி
லக் செவ் மாந்
குரு
ராகு
சந்
கேது
சூரிய
அம்சம்
புத சனி
ராகு
செவ் குரு
லக் சுக் மாந்
அண்ணன் - 1
7 லட்சம்
தொழில்விபரம்: Data analyst
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு கம்பெனி சைட் உள்ளது மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : MS அல்லது MBA USA வில் வேலையில் உள்ள மணமகன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-08-01 00:00:00, Print Date: 02-10-2022 img