2741
அரவிந் ( வெளிநாடு )
4 1 1992
1 55 PM
சனி
Coimbatore
மேஷம்
தனுசு-மூலம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.10in-177cm
சிவப்பு
75 kg
A+
Mechanical Engineering
ஆதி குலம்
பத்திரகாளியம்மன் வெள்ளகினர்
லக்
கேது
ராசி
சனி மாந்
குரு(வ)
சந் செவ் ராகு சூரிய
சுக் புத
புத
செவ் சனி மாந்
கேது
அம்சம்
சந்
ராகு
சுக் குரு(வ)
சூரிய லக்
அக்கா 1சுபம்
2.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: property tax consultant நியூஸ்லாந்
சொத்துக்கள் : தார்சு வீடு 2 மற்றும் சைட் 1
எதிர்பார்ப்பு : படித்த வெளிநாடு மற்றும் வேலைக்கு செல்ல விருப்பம் உள்ளவர்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-31 00:00:00, Print Date: 02-10-2022 img