2733
சங்கவி ( மருத்துவர் )
1 12 1995
8 20 AM
வெள்ளி
Namakkal
தனுசு
மீனம்-உத்திரட்டாதி
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft-152cm
சிவப்பு
57 kg
O+
MBBS(UKRINE)
காடை குலம்
பொன் காளியம்மன் கோனூர்
சந்
கேது
சனி
ராசி
செவ் சுக் லக் மாந்
சூரிய புத குரு
ராகு
குரு
கேது
செவ் சனி
அம்சம்
சுக் லக்
மாந்
புத
சூரிய
ராகு
சந்
அண்ணன் 2 சுபம்
TRAINEE
தொழில்விபரம்: பயிற்சி மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : ON PERSON
எதிர்பார்ப்பு : MBBS
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் மறுமணமும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-28 00:00:00, Print Date: 02-10-2022 img