2729
தேவிகா ( மருத்துவர் )
17 9 1996
9 55 AM
செவ்வாய்
Dindigul
துலாம்
துலாம்-சுவாதி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
உறவினர்கள்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
சிவப்பு
59 kg
B+
MBBS, Studying MS(OG)
அந்துவன் குலம்
செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
சனி கேது
ராசி
செவ் சுக்
குரு
லக் சந்
சூரிய புத ராகு
சந்
லக் ராகு
அம்சம்
சூரிய புத
குரு
சுக்
கேது
செவ் சனி
அக்கா 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: Studying MS(OG)
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரம்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல படிப்பு நல்ல வேலை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-26 00:00:00, Print Date: 02-10-2022 img