2695
கௌதம் ( வெளிநாடு )
17 11 1989
2 32 AM
வெள்ளி
Pollachi
கன்னி
மிதுனம்-புனர்பூசம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
64 kg
AB+
Master in Business Informatics ( IT )
முழுக்காதன் குலம்
காடையீஸ்வரர் காடையூர்
சந் குரு
ராசி
கேது
ராகு
சுக் சனி
சூரிய புத
செவ்
லக் மாந்
கேது
சந் மாந்
லக் குரு செவ்
அம்சம்
சூரிய
புத
சுக் சனி ராகு
ஜாதகர் மட்டும்
மொத்த வருமானம் 4 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் நியூஸ்லாந்
சொத்துக்கள் : தோப்பு 6 ஏக்கர் ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் நியூஸ்லாந் செல்ல சம்மதமுள்ள வரண்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-05 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img