2693
நிவேதா VIP
13 9 1995
1 11 PM
புதன்
Coimbatore
தனுசு
மேஷம்-பரணி
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.4in-162cm
சிவப்பு
55 kg
தெரியவில்லை
B.Tech, PGDBM
பொன்னர் குலம்
திரு நீலகண்டியம்மன், பொங்கலூர்
சந் கேது
சனி
ராசி
சூரிய
லக்
குரு மாந்
செவ் ராகு
புத சுக்
கேது லக்
சனி
அம்சம்
புத
செவ் சுக்
மாந்
சூரிய குரு ராகு
சந்
தம்பி 1
1.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் கோவை
சொத்துக்கள் : தோப்பு 15 ஏக்கர், கல்குவாரி 15 ஏக்கர், சைட் பூமி 2.5 ஏக்கர், மாத வருமானம் 4.5 லட்சம்( ராகு கேது ஜாதகம் பொருந்தும்)
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம், சம அந்தஸ்து
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-03 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img