2692
ராக்கிமுத்து ( மறுமணம் சம்மதம் )
19 11 1987
4 02 PM
வியாழன்
Tirupur
மேஷம்
துலாம்-சுவாதி
பாதம் 2
லேட்
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
மாநிறம்
70 kg
B.Com
சாத்தந்தை குலம்
மலையாண்டவர் செல்லாண்டியம்மன்
ராகு குரு
லக்
ராசி
மாந்
சனி சுக் சூரிய
சந் புத செவ்
கேது
குரு(வ) சனி
லக்
புத கேது சுக்
அம்சம்
சூரிய
மாந்
ராகு
சந்
செவ்
அக்கா 1 சுபம்
40000
தொழில்விபரம்: குவாலிட்டி மேனேஜர் பையிங் ஆபீஸ்
சொத்துக்கள் : சொந்த தார்ச் வீடு 3000 sq.ft , இரண்டு வாடகை வீடு 15000
எதிர்பார்ப்பு : மறுமணம் சம்மதம்
செவ்வாய் ஜாதகம் மறுமணமும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-02 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img