2690
விகாஷ் ( மருத்துவர் )
20 8 1995
3 46 AM
ஞாயிறு
Dharapuram
மிதுனம்
ரிஷபம்-ரோகிணி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
மாநிறம்
70 kg
A1+
MBBS,MS
பொருள்தந்த குலம்
பிராட்டி அம்மன் பிடாரியூர்
கேது
சந்
லக்
சனி
ராசி
சூரிய புத சுக்
குரு
ராகு
செவ்
சூரிய சுக்
கேது
சனி லக்
அம்சம்
சந்
செவ்
ராகு
புத குரு
ஜாதகர் மட்டும்
90000
தொழில்விபரம்: MS General surgery 1 Year
சொத்துக்கள் : சைட் பூமி 1.5 ஏக்கர் சொந்த வீடுகள் மற்றும் சைட் இடங்கள்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-01 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img