2688
விக்னேஷ்குமார் ( மருத்துவர் ) ( வெளிநாடு )
27 6 1993
9 10 PM
ஞாயிறு
Dharapuram
மகரம்
கன்னி-அஸ்தம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
மாநிறம்
66 kg
B+
MBBS,
மாட குலம்
வீரகுமாரசாமி வெள்ளகோவில்
சுக்
கேது
சூரிய
சனி(வ)
ராசி
புத
லக்
செவ்
ராகு
சந் குரு
குரு
செவ் கேது லக்
அம்சம்
சந்
சூரிய
புத
சுக் ராகு
சனி(வ)
One sister, married
6 lakhs
தொழில்விபரம்: ஆஸ்ரேலியாவில் MS சர்ஜரி படிக்க சென்றுள்ளார்
சொத்துக்கள் : தோப்பு 20 ஏக்கர் தோட்டம் 20 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : ஆஸ்ரேலியா செல்ல சம்மதமுள்ள வரன் டாக்டர் முன்னுரிமைஅல்லது டாக்டர் அல்லாத வரன்
பொருந்தாத நட்சத்திரம் 1) அஷ்வினி 2)அஸ்தம் 3)மூலம் 4)சுவாதி 5)சதயம் 6)ரோகினி 7)திருவாதிரை 8)திருவோணம் தவிர மற்றவை பார்க்கலாம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-01 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img