2687
பவித்ரா
21 10 1993
6 20 PM
வியாழன்
Coimbatore
மேஷம்
தனுசு-பூராடம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
நிர்வாகி
பெண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
B.Com( IT)
ஆந்தை குலம்
லக்
கேது
சனி
ராசி
மாந்
சந்
ராகு
சூரிய செவ் குரு புத
சுக்
செவ் சுக் கேது
புத
அம்சம்
லக்
சூரிய சந்
குரு ராகு சனி
மாந்
தம்பி ஒன்று
தொழில்விபரம்: Wallputty manufacturing
சொத்துக்கள் : 4 ஏக்கர் விவசாயம் பூமி ,ஆர்சி வீடு வாடகை வருமானம் 20000
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம் சித்திரை மகம் ரேவதி திருவாதிரை புனர்பூசம் மிருகசீரிடம் விசாகம் அஸ்வினி பூரட்டாதி
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-25 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img