2682
தென்னரசு ( மருத்துவர் ) ( மறுமணம் )
7 1 1987
00 53 AM
புதன்
Salem
துலாம்
மீனம்-ரேவதி
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
மறுமணம்
5ft.10in-177cm
நல்ல சிவப்பு
70 kg
O+
MBBS MD FICO FRVS
பில்லன் குலம்
பொன்காளியம்மன்
சந் செவ் ராகு
குரு
ராசி
சூரிய புத
சுக் சனி
லக்
கேது
குரு
அம்சம்
கேது
சந் சனி ராகு
சுக் செவ்
சூரிய லக்
புத
அண்ணன் 1
3.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: Vitreo retinal surgeon
சொத்துக்கள் : நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர், நல்ல வாழ்க்கை துணை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-22 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img