2680
சிவரஞ்சனி ( மருத்துவர் )
4 6 1994
5 39 PM
சனி
Udumalpet
விருச்சிகம்
மீனம்-ரேவதி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
குடும்பத்தினர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
மாநிறம்
56 kg
B+
M.B.B.S, DNB(GM)
வெண்டுவன் குலம்
சடையப்பசுவாமி
சந்
செவ் கேது
சூரிய
புத சுக் மாந்
சனி
ராசி
லக்
குரு ராகு
சந் சனி
சுக்
சூரிய ராகு
அம்சம்
புத குரு
செவ் லக்
கேது
மாந்
தம்பி 1
110000
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : பூமி 28 ஏக்கர் தார்சு வீடு
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர் அல்லது சாப்ட்வேர் பணி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-21 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img