2679
செந்தில் (வெளிநாடு)
10 4 1993
11 53 PM
சனி
Tiruppur
தனுசு
விருச்சிகம்-கேட்டை
பாதம் 2
லேட்
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
BE
அந்துவன் குலம்
சூரிய சுக்
கேது
செவ்
புத சனி
ராசி
லக்
சந் ராகு
குரு
சூரிய
குரு
புத செவ்
அம்சம்
கேது லக்
ராகு சந்
மாந்
சனி
சுக்
தம்பி 1
6 லட்சம்
தொழில்விபரம்: அமெரிக்காவில் வேலை
சொத்துக்கள் : 10 சென்ட் வீடு(2 கோடி மதிப்பு) வாடகை 2 லட்சம் சைட் பூமி 2 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-21 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img