2678
ஆர்த்தி (மருத்துவர்) (மறுமணம்)
8 7 1991
3 56 AM
திங்கள்
Palani
ரிஷபம்
மேஷம்-கார்த்திகை
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
மறுமணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
70 kg
MBBS,MD(Raidiology)
கணக்கன்
தென்மொழி அம்மன் தாராபுரம்
சந்
லக்
சூரிய கேது
மாந்
ராசி
குரு புத
சனி
செவ் சுக்
ராகு
சூரிய செவ் சனி மாந்
சுக் கேது
அம்சம்
லக்
குரு
சந்
ராகு
புத
ஜாதகர் மட்டும்
120000
தொழில்விபரம்: Assitant divisional medical officer( central govt)
சொத்துக்கள் : சொத்து மதிப்பு 7 - 10 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர்
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-21 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img