2676
நவீன் ராஜ் VVIP (மறுமணம்)
29 12 1986
8 40 AM
திங்கள்
Vellakovil
மகரம்
விருச்சிகம்-அனுசம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
மறுமணம்
5ft.10in-177cm
நல்ல சிவப்பு
62 kg
O+
MBA
கணவாளன் குலம்
Kanniyathaal karuppannasamy ,kannapuram
ராகு
மாந்
குரு செவ்
ராசி
லக்
சூரிய புத
சந் சனி
சுக்
கேது
லக்
குரு புத
செவ் சுக்
அம்சம்
கேது
சனி ராகு மாந்
சூரிய
சந்
ஜாதகர் மட்டும்
5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: நூல் வர்த்தகம், விவசாயம் மற்றும் போக்குவரத்து தொழில்
சொத்துக்கள் : 15 ஏக்கர் விவசாய நிலம் 500 தென்னை மரம், நிலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்டது ,சொந்த வீடு 50 லட்சம் மதிப்பு மற்றவை நேரில் பரிகார செவ்வாய்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குணம் உள்ள படித்த பெண் தேவை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-20 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img