2673
சன்மதி
23 4 1996
6 24 AM
செவ்வாய்
Coimbatore
மேஷம்
மிதுனம்-திருவாதிரை
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
M.Com(CA)
முத்தன் குலம்
சனி செவ் கேது
சூரிய புத லக்
சுக்
சந்
ராசி
மாந்
சூரிய
ராகு
கேது
மாந்
சூரிய
அம்சம்
சுக் ராகு லக்
கேது
சந் புத
சூரிய
சனி
தங்கை ஒன்று
தொழில்விபரம்: .
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தாத நட்சத்திரம் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் ரோகினி அஸ்தம் திருவோணம் உத்திரம் உத்திராடம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-18 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img