2672
கோகுல்
19 10 1992
8 05 AM
திங்கள்
COIMBATORE
துலாம்
கடகம்-புனர்பூசம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
நல்ல சிவப்பு
84 kg
B+
B.E Mechatronics Engineering
செம்பூத்தான் குலம்
பொன்னாச்சி அம்மன் கருர்
செவ் கேது
மாந்
ராசி
சந்
சனி
ராகு
சுக்
புத லக் சூரிய
குரு
குரு
புத ராகு
செவ்
சனி லக்
அம்சம்
சந்
மாந்
சுக்
சூரிய கேது
அண்ணன் 1 சுபம் ( Australia )
1,30,000
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் சென்னை
சொத்துக்கள் : 5 சென்டில் தார்சு வீடு மற்றும் சைட் இடங்கள் ( மதிப்பு 7 கோடி ) தொடர்புக்கு அப்பா செல் 9842230477
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம்
பொருந்தாத நட்சத்திரம் புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் தவிர்க்கவும்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-18 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img